torsdag 6 januari 2011

Arbetsfördelningen

Några ord om vem som gör vad...ibland undrar jag själv. Det var ju inte alls planerat att bli ett jätteprojekt, vi var mest nyfikna på i vilket skick husen befann sig o sånt är ju inte lätt att ta reda på utan att riva och åtgärda.
Vi tog kontakt med Nils-Åke Friman i Gynnesnöt, snickare med gediget kunnande samt byggnadsvårdare knuten till Byggnadsvårdsföreningen i Qvarnarp, Eksjö. Det var han som lyfte på den där första brädan den där första sommaren och sa - oj!

Han är mästaren i stycket, samordnaren och den som gör alla ritningar och de svårare arbetena. Det platsbyggda köket är hans verk, även om delar beställdes från Edmans snickeri. Det är han som ritat det hela efter idé från mig. Det är han som efterhand avgör vilka tekniska lösningar som blir de bästa, allt från timmerstomme, husgrund till golvförstärkning. Han håller även ett öga på allt när vi inte är där, tillsammans med grannen Mikael som brukar granngården och kan allt, vad det verkar. Det måste man väl, som jordbrukare men vi manchettarbetare i städerna har glömt att rätt värdera praktiska kompetenser även om vi förstås kan ha en aning om vad som krävs för att dra runt ett jordbruk. Om inte annat finns det väl en o annan gen som minns. F.ö. kommer en del av min släkt från just Gynnesnöt, en farbror har spårat dem tillbaka till 1500-talet. Det rör sig om 30-talet s.k. anor i rakt nedstigande led.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar