torsdag 13 augusti 2009


Här syns tydligt hur mycket timmerväggen förskjutits av den nerrasade bakugnen. Här har det även runnit in vatten från det som senare visade sig vara en berghäll med 20-30 cm jordlager, rakt in under köket! Det förklarar all fukt och allt mögel! Köket hade stampat jordgolv fram till 1950 och det fungerade säkert bättre. Antagligen hade de givit upp efter ett antal golvbyten, något som var rätt frekvent förekommande i forna tider. När golvet bröts upp, var timret i princip på väg att bli pulver...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar